Hormin kuntotutkimus

Pelkkä hormikuvaus ei välttämättä paljasta hormin todellista luonnetta – varsinkaan jos hormia ei ole ensin huolellisesti puhdistettu. Hormin kuntoa voidaan selvittää lisäksi savukokeella sekä simuloimalla erilaisia käyttöskenaariota ja havainnoimalla hormistoa näiden aikana. Huomattavaa on, että muuratulle hormille sallitaan vuotoa 2l/s/m2 (RakMk E3).