Hormikartoitus

Onnistunut hormikartoitus vaatii teknisten apuvälineiden lisäksi paikallisen rakennusperinnön tuntemusta, kokemusperäistä tietoa ja loogista päättelykykyä. Jotta asiakas saisi täyden hyödyn kartoituksesta (esim. linjasaneerausta varten) on huolellinen raportointi erittäin tärkeää. Meiltä saat asiantuntevan kartoituksen sekä yksityiskohtaisen ja jalostetun dokumentoinnin.