Hormikartoitus

Onnistunut hormikartoitus vaatii teknisten apuvälineiden lisäksi paikallisen rakennusperinnön tuntemusta, kokemusperäistä tietoa ja loogista päättelykykyä. Jotta asiakas saisi täyden hyödyn kartoituksesta (esim. linjasaneerausta varten) on huolellinen raportointi erittäin tärkeää. Meiltä saat […]

Hormin kuntotutkimus

Pelkkä hormikuvaus ei välttämättä paljasta hormin todellista luonnetta – varsinkaan jos hormia ei ole ensin huolellisesti puhdistettu. Hormin kuntoa voidaan selvittää lisäksi savukokeella sekä simuloimalla erilaisia käyttöskenaariota ja havainnoimalla hormistoa […]

Hormikuvaus

Savu- ja ilmahormien videokuvaus mahdollistaa hormin tutkimisen rakenteita rikkomatta. Hormikuvausta käytetään myös hormikartoituksissa apuna. Asiakkaalle toimitetaan tarvittaessa videotallenteet muistitikulla.